Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby
Kod: 633001
Liczba odwiedzin: 1744
Synteza: Uprawia i zbiera zboża, warzywa i owoce głównie na potrzeby własne i inwentarza; zbiera dzikie owoce, rośliny lecznicze lub inne rośliny; hoduje zwierzęta i drób oraz/lub łowi ryby i zbiera różne formy organizmów wodnych w celu zapewnienia sobie i swojemu gospodarstwu domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów.
Zadania zawodowe:
 • przygotowywanie gleby do uprawy, w tym bronowanie, oranie i kultywowanie gleby;
 • wysiewanie i sadzenie uprawianych roślin, takich jak zboża, rośliny okopowe, warzywa, drzewa i krzewy owocowe itp.;
 • dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych upraw, takich jak: pikowanie roślin, podlewanie, nawożenie gleby, odchwaszczanie, przecinanie itp.;
 • stosowanie środków ochrony roślin;
 • zbieranie płodów rolnych; koszenie traw, suszenie i zbieranie siana oraz przygotowywanie ich do przechowania;
 • prowadzenie hodowli drobiu, trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego itp. głównie w celu otrzymania mięsa, jaj, mleka, włosia, skóry lub innych produktów na potrzeby własnego gospodarstwa domowego;
 • wykonywanie prac związanych z chowem i hodowlą zwierząt, takich jak: przygotowywanie pasz i karmienie zwierząt, pojenie zwierząt, pielęgnowanie zwierząt, dojenie, utrzymywanie czystości pomieszczeń gospodarskich itp.;
 • przechowywanie produktów roślinnych i zwierzęcych do celów późniejszego wykorzystania;
 • sprzedawanie niewielkich nadwyżek produktów na lokalnym rynku lub sąsiadom dla zaspokojenia potrzeb własnych i domowników w artykuły przemysłowe, żywnościowe itp.;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, przepisów bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz przepisów zoohigieny w celu uniknięcia zagrożeń zwierząt i chorób odzwierzęcych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • zbieranie runa leśnego, dziko rosnących owoców, ziół leczniczych itp. na potrzeby własne oraz hodowanych zwierząt;
 • łowienie ryb i zbieranie różnych form organizmów wodnych
  w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych;
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ich przetwórstwa.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę