Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby
Kod: 631001
Liczba odwiedzin: 1670
Synteza: Uprawia i zbiera, głównie na potrzeby własne, warzywa i owoce z pól lub sadów, w celu zapewnienia sobie i swojemu gospodarstwu domowemu żywności, miejsca zamieszkania i dochodów.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie gleby do uprawy, w tym bronowanie, oranie i kultywowanie;
  • sianie i sadzenie uprawianych roślin, takich jak zboża, rośliny okopowe, warzywa, drzewa i krzewy owocowe itp.;
  • dokonywanie zabiegów pielęgnacyjnych upraw takich jak: pikowanie roślin, podlewanie, nawożenie gleby, odchwaszczanie, przecinanie itp.;
  • stosowanie środków ochrony roślin;
  • zbieranie płodów rolnych; koszenie traw i zbieranie siana oraz przygotowywanie ich do przechowania;
  • przechowywanie płodów i produktów rolnych do celów późniejszego wykorzystania;
  • sprzedawanie niewielkiej nadwyżki płodów lub produktów na lokalnym rynku lub sąsiadom dla zaspokojenia potrzeb własnych i domowników w artykuły przemysłowe, żywnościowe itp.;
  • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • zbieranie runa leśnego, dziko rosnących owoców, ziół leczniczych itp.;
  • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie produkcji roślinnej oraz przetwórstwa płodów rolnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę