Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rolnik
Kod: 613003
Liczba odwiedzin: 3470
Synteza: Prowadzi produkcję roślinną i zwierzęcą oraz obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie.
Zadania zawodowe:
 • planowanie i organizowanie procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej
  w gospodarstwie rolnym;
 • podejmowanie współpracy z dostawcami i odbiorcami produkcji roślinnej
  i zwierzęcej;
 • projektowanie zmianowania roślin, z uwzględnieniem czynników przyrodniczych i ekonomicznych;
 • dobieranie i wykonywanie zabiegów uprawowych do wybranej rośliny, w tym stosowanie metod zapobiegania i zwalczania chorób, szkodników
  i chwastów, używanie preparatów chemicznych;
 • planowanie/obliczanie odpowiedniej ilości i jakości materiału siewnego
  i nawozów do planowanych upraw;
 • planowanie i wykonywanie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnieniem czynników meteorologicznych wpływających na plonowanie roślin uprawnych;
 • przestrzeganie norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów rolniczych oraz zasad bezpieczeństwa żywności;
 • magazynowanie plonów, podstawowe przetwarzanie i przygotowywanie ich do sprzedaży;
 • dobieranie gatunków, ras i typów użytkowych zwierząt odpowiednich do posiadanych lub planowanych warunków gospodarowania,
  z uwzględnieniem uzupełniającego systemu żywienia zwierząt;
 • żywienie zwierząt stosownie do ich potrzeb, z uwzględnieniem wykorzystania łąk i pastwisk;
 • przeprowadzanie codziennej i okresowej pielęgnacji zwierząt zgodnie
  z wymaganiami gatunkowymi, wiekowymi i użytkowymi;
 • utrzymywanie czystości pomieszczeń hodowlanych, w tym usuwanie obornika;
 • prowadzenie kojarzeń oraz selekcji osobniczej;
 • dojenie zwierząt, strzyżenie owiec itp.;
 • prowadzenie i obsługiwanie pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych
  w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • konserwowanie sprzętu, maszyn, urządzeń i pomieszczeń gospodarskich, wykonywanie drobnych napraw, współpracowanie z serwisantami;
 • prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;
 • prowadzenie rachunkowości i kalkulacji kosztów, obliczanie opłacalności produkcji rolniczej;
 • posługiwanie się oprogramowaniem komputerowym wspierającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej
  i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie innych pracowników;
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie rolnictwa;
 • prowadzenie ekologicznych upraw roślinnych i hodowli zwierzęcej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę