Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rolnik łąkarz
Kod: 611102
Liczba odwiedzin: 1654
Synteza: Zajmuje się produkcją pasz na łąkach, jej zbiorem, konserwacją i magazynowaniem oraz produkcją zielonki na pastwiskach wraz z organizacją wypasów bydła; wykorzystuje i konserwuje urządzenia melioracyjne na łąkach i pastwiskach.
Zadania zawodowe: - zajmowanie się systematyczną konserwacją urządzeń melioracyjnych, nawodnieniami oraz utrzymaniem odpowiedniego poziomu wód gruntowych, współpraca ze spółką wodną;
- wykonywanie koniecznych prac pielęgnacyjnych, jak: wyrównywanie kretowisk, rozdrabnianie odchodów bydlęcych, koszenie niedojadów na pastwiskach, zwalczanie uciążliwych chwastów;
- ustalanie danych i terminów nawożenia mineralnego oraz organicznego na podstawie wyników badań gleb i doradztwa agronomicznego;
- zakupywanie potrzebnych nawozów i nawożenie użytków zielonych;
- urządzanie pastwiska dla bydła użytkowego w systemie kwaterowym lub dawkowanym za pomocą ogrodzeń elektrycznych lub stałych;
- zapewnianie wody do pojenia bydła przez budowę wodopojów lub dowożenie wody beczkowozami;
- przeprowadzanie na łąkach zbioru i konserwacji pasz, (siano, sianokiszonki, zielonki do produkcji mączki siennej);
- zwalczanie uporczywych chwastów sposobami mechanicznymi i chemicznymi (w ostateczności);
- organizowanie i prowadzenie racjonalnego wypasu bydła na pastwiskach;
- zagospodarowywanie łąk i pastwisk, na których roślinność uległa degradacji, najczęściej przez obsiewanie nasionami wartościowych traw i roślin motylkowatych;
- obsługiwanie specjalistycznych maszyn i narzędzi do prac na użytkach zielonych, przeprowadzanie drobnych i pilnych napraw.
Dodatkowe zadania zawodowe: - produkcja zielonki na potrzeby suszarni mechanicznej - na sprzedaż lub na własne potrzeby;
- pełnienie funkcji opiekuna poletek doświadczalnych założonych na użytkach zielonych przez odpowiedni instytut naukowo-badawczy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę