Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Asystent edukacji romskiej
Kod: 531203
Liczba odwiedzin: 16588
Synteza: Uczestniczy w działaniach na rzecz społeczności romskiej, zmierzających do poprawy stanu ich edukacji poprzez zapewnianie uczącym się dzieciom i młodzieży wszechstronnej opieki i pomocy w szkole i poza szkołą.
Zadania zawodowe: -sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie dojazdu do szkoły i powrotu ze szkoły do domu;-pomoc nauczycielom i pedagogom w rozpoznawaniu potrzeb i problemów poszczególnych uczniów;-ułatwianie komunikacji pomiędzy uczniami i nauczycielami;-zapewnianie łączności i współpracy pomiędzy szkołą i rodzicami;-podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach trudnych i konfliktowych;-pomaganie uczniom w odrabianiu lekcji;-wykonywanie innych doraźnych zadań opiekuńczych i wychowawczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę