Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Robotnik gospodarczy
Kod: 515303
Liczba odwiedzin: 22309
Synteza:
Robotnik gospodarczy wykonuje prace porządkowe oraz nieskomplikowane prace naprawcze w budynku i wokół budynku.
Robotnik gospodarczy jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy robotnika gospodarczego jest utrzymanie porządku i czystości w wyznaczonych pomieszczeniach zakładu i wokół budynku. W okresie letnim robotnik gospodarczy pielęgnuje trawniki i rabaty kwiatowe oraz drzewa i krzewy. W okresie zimowym odśnieża oraz dba o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingów. Na terenie budynku zajmuje się konserwacją, nieskomplikowanymi naprawami niewymagającymi kwalifikowanych umiejętności oraz utrzymuje podstawowy sprzęt gospodarczy w należytym stanie technicznym. Może wykonywać zadania i czynności pomocnicze, usługowe w stosunku do innych pracowników, polegające między innymi na pomocy w załadunku i rozładunku towarów, pracach magazynowych, ustawianiu mebli, wieszaniu firanek i zasłon.
Zadania zawodowe:
  • utrzymywanie porządku i czystości wewnątrz budynku;
  • utrzymywanie porządku i czystości w otoczeniu budynku;
  • obsługiwanie i konserwacja sprzętu technicznego wykorzystywanego w pracy;
  • dozorowanie instalacji dostarczających media do obiektu;
  • wykonywanie prostych prac naprawczych wewnątrz i na zewnątrz budynku;
  • pielęgnowanie zieleni na terenie nieruchomości;
  • organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Robotnik gospodarczy powinien posiadać wykształcenie gimnazjalne lub równorzędne. Wymagane kompetencje może uzyskać na drodze szkolenia praktycznego (przyuczenia) na stanowisku pracy i zdobywania doświadczenia w trakcie pracy. Robotnik gospodarczy powinien brać udział w szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie. Pracodawcy chętnie zatrudniają w tym zawodzie absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, posiadających kwalifikacje w zawodzie 723310 Mechanik – monter maszyn i urządzeń lub 741103 Elektryk. Dodatkowym atutem może być posiadanie prawa jazdy, uprawnień do kierowania wózkami widłowymi lub spawania elektrycznego.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę