Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego
Kod: 515204
Liczba odwiedzin: 6152
Synteza:
Właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego świadczy usługi noclegowe i gastronomiczne klientom.
Właściciel małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest obsługa turystów i innych klientów w zakresie świadczenia usług noclegowych i gastronomicznych lub/i towarzyszących. Wykonuje lub nadzoruje wykonywanie zadań, na które składają się prace w recepcji, kuchni, jadalni, pokojach gościnnych oraz przyrządzanie i serwowanie posiłków. Nadzoruje stan techniczny budynku i jego otoczenia, prowadzi lub zleca prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług. Zarządza finansami oraz zatrudnionymi pracownikami. Przygotowuje i wdraża strategię marketingową. Organizuje stanowisko pracy swoje i zatrudnionych pracowników oraz decyduje o głównych działaniach na terenie firmy. Jego obowiązkiem jest zapewnienie gościom i pracownikom bezpieczeństwa oraz właściwego poziomu świadczonych usług.
Zadania zawodowe:
  • rekrutowanie, zatrudnianie i zwalnianie pracowników;
  • organizowanie i zarządzanie pracą pracowników w zakresie przyjmowania rezerwacji, zakwaterowania i wykwaterowania klientów, przygotowywania i wydawania posiłków oraz sprzątania i utrzymania czystości;
  • wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem rezerwacji, zakwaterowaniem i wykwaterowaniem klientów;
  • przygotowywanie i wydawanie posiłków dla klientów;
  • sprzątanie i utrzymywanie czystości w pokojach gościnnych, innych pomieszczeniach budynku oraz otoczenia agroturystyki/hotelu/gastronomii;
  • prowadzenie dokumentacji wykonywanych usług agroturystyki/hotelu/gastronomii;
  • organizowanie i realizowanie programu rekreacji ruchowej i rozrywkowej;
  • organizowanie działań promocyjnych agroturystyki/hotelu/gastronomii;
  • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z zasadami BHP, ergonomii, ochrony środowiska, ochrony ppoż. i systemu HACCP.
Niezbędnym warunkiem do wykonywania zawodu właściciela małego zakładu agroturystycznego/hotelarskiego/gastronomicznego jest ukończony 18 rok życia. Wymagane jest wykształcenie gimnazjalne, jednakże preferowane jest wykształcenie zawodowe lub średnie w kierunku związanym z turystyką, hotelarstwem, turystyką wiejską, gastronomią, rolnictwem lub zarządzaniem i marketingiem. Możliwe jest również tylko ukończenie branżowych kursów kwalifikacyjnych w w/w kierunkach (np. kucharz małej gastronomii). Umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu można uzyskać poprzez doświadczenie zdobywane w trakcie pracy. Właściciel małego zakładu agroturystycznego powinien posiadać prawo jazdy kategorii B. Wskazana jest znajomość jednego języka obcego na poziomie podstawowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę