Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rewizor pociągów
Kod: 511206
Liczba odwiedzin: 1567
Synteza: Kontroluje całokształt pracy drużyn konduktorskich, pracę stacji w zakresie obsługi podróżnych oraz ekspedycji przesyłek bagażowych i ekspresowych; czuwa nad prawidłowym korzystaniem przez podróżnych i nadawców przesyłek z usług kolei .
Zadania zawodowe: ­kontrolowanie prawidłowości dokumentów na przejazd podróżnych oraz na przewóz zwierząt, przesyłek bagażowych i ekspresowych;
-­ pobieranie opłaty od podróżnych oraz przekazywanie upoważnionym pracownikom stacji podróżnych odmawiających niezwłocznego uiszczenia opłat w pociągu lub wylegitymowania się;
-­ wystawianie biletów podróżnym rozpoczynającym przejazd z przystanków nie obsadzonych, przystanków ze sprzedażą biletów w relacjach ograniczonych oraz podróżnym zgłaszającym brak biletu, przejście do klasy wyższej lub pociągu o taryfie wyższej;
-­ kontrolowanie na stacjach prawidłowości ewidencji przekazywanych podróżnych bez ważnych biletów i sposobu załatwiania tych spraw;
-­ sporządzanie wezwań (protokołów) do uiszczenia opłat oraz sporządzanie sprawozdania miesięcznego z wyników pracy;
-­ sporządzanie raportów o stwierdzonych usterkach w pracy kasjerów biletowo-bagażowych odprawiających podróżnych lub przesyłki;
-­ udzielanie doraźnych wskazówek i pouczeń konduktorom rewizyjnym w zakresie służby kontrolnej, odprawy i sposobu zachowania się w stosunku do podróżnych;
-­ kontrolowanie sposobów przewozu kas ambulansowych;
-­ sprawdzanie wyposażenia, czystości, oświetlenia, ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i oznaczenia wagonów w składzie pociągów;
-­ sprawdzanie sposobu załadowania oraz wyładowania przesyłek bagażowych i ekspresowych, a także tego, aby czynności ładunkowe były wykonywane w czasie przewidzianym rozkładem jazdy pociągów;
-­ sporządzanie raportów o usterkach stwierdzonych na stacjach i w pociągach oraz o brakach w zakresie obsługi podróżnych;
-­ posługiwanie się aktualnymi przepisami i instrukcjami oraz taryfami.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę