Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekspedient pocztowy
Kod: 441201
Liczba odwiedzin: 3060
Synteza: Wykonuje czynności związane z gromadzeniem przesyłek pocztowych, ich przygotowaniem do wyekspediowania, załadowaniem i wyładowaniem ze środka transportu, konwojowaniem oraz rozbiorem ładunku i opracowaniem przesyłek w miejscu docelowym.
Zadania zawodowe: opróżnianie nadawczych skrzynek pocztowych;
porządkowanie przesyłek wyjętych ze skrzynek;
stemplowanie przesyłek;
ważenie przyjmowanych paczek i naklejanie nalepek służbowych;
zabezpieczanie przesyłek wartościowych pieczęciami na laku lub etykietami samoprzylepnymi;
zabezpieczanie (przepakowywanie) przesyłek uszkodzonych;
formowanie zbiorów z przesyłek listowych (wiązanie sznurkiem, recepturkami lub foliowanie);
współudział w sporządzaniu przesyłek odsyłanych z kartą, otwieranie przesyłek odesłanych, pełnienie przy tym funkcji świadka;zamykanie i zabezpieczanie przesyłek odesłanych;
kompletowanie ładunków pocztowych i dostarczanie ich (konwojowanie) do miejsca wymiany;
dokonywanie wymiany ładunku pocztowego: przekazywanie i odbieranie transportu przesyłek przewożonych drogą lądową, lotniczą i morską;
wstępny rozbiór nadesłanych ładunków pocztowych i dostarczanie ich do poszczególnych rozdzielni;
ochrona przesyłek i ładunków pocztowych (sprawowanie pieczy) podczas opracowywania i przemieszczania (w tym ochrona zbrojna);
przestrzeganie: przepisów pocztowych, przepisów o ruchu drogowym, przepisów o poruszaniu się na dworcach, w portach itp. oraz tajemnicy korespondencji, tajemnicy służbowej i państwowej.
obsługiwanie automatycznych linii maszyn rozdzielczych: uruchamianie i zatrzymywanie urządzenia, dostarczanie przesyłki do urządzenia, usuwanie zatorów w kanałach przebiegu przesyłek, opróżnianie zasobników z przesyłek, dołączanie kartki adresowej do zbioru przesyłek, obsługiwanie urządzenia pakującego przesyłki w folię oraz urządzenia drukującego kartki adresowe;
współdziałanie w odprawie celnej przesyłek pocztowych; opakowywanie i zabezpieczanie zawartości po kontroli celnej, zaopatrywanie przesyłki w odpowiednie nalepki i dokumenty, przekazywanie przesyłki do wyekspediowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę