Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekspedytor
Kod: 432303
Liczba odwiedzin: 3944
Synteza:
Ekspedytor planuje, organizuje, nadzoruje wysyłkę towarów oraz przygotowuje, wysyła i rozlicza dokumentację ekspedycyjną.
Ekspedytor jest zawodem o charakterze usługowym. Celem pracy ekspedytora jest przygotowanie przesyłki i towarzyszących jej dokumentów do transportu – zgodnie z ustalonymi warunkami, terminem i miejscem dostawy. Ekspedytor gromadzi informacje niezbędne do wykonania planu dostaw i przyjmuje zlecenia na przygotowanie wysyłki. Zajmuje się przyjmowaniem, wydawaniem towarów, nadzoruje ważenie, mierzenie, pakowanie i załadunek przesyłek, a także prawidłowe wypełnienie listów przewozowych. Formuje odpowiednie partie przesyłek, dobiera do nich rodzaj i środek transportu, przygotowuje opakowania, oznakowanie i odpowiednie dokumenty, w tym list przewozowy i faktury oraz zleca wykonanie wysyłki. Weryfikuje zasadność ewentualnych reklamacji związanych z wysyłanymi towarami (sporządza protokół reklamacji) oraz prowadzi ewidencję obrotu towarowego i dokumentów ekspedycyjnych. Ekspedytor może podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub firmach przewozowych, spedycyjnych i logistycznych.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie zleceń na przygotowanie wysyłki;
  • dobieranie rodzaju i środka transportu odpowiedniego do rodzaju przesyłki;
  • przyjmowanie i wydawanie przesyłek towarowych;
  • sprawdzanie rodzaju przesyłki zadeklarowanej w liście przewozowym;
  • formowanie odpowiedniej partii przesyłek, przygotowywanie opakowania i oznakowania oraz dokumentów ekspedycyjnych;
  • sprawdzanie zgodności dokumentów przewozowych z przesyłanym towarem;
  • spisywanie protokołów braków lub reklamacji uszkodzonych przesyłek;
  • ewidencjonowanie obrotu towarowego z zastosowaniem dostępnych programów komputerowych;
  • organizowanie własnego stanowiska pracy, w tym przestrzeganie zasad i przepisów BHP, ochrony ppoż., ergonomii oraz ochrony środowiska.
Ekspedytor powinien posiadać wykształcenie średnie o kierunku ogólnym lub zawodowym, technicznym. Niezbędne kompetencje zawodowe zdobywa poprzez szkolenie praktyczne i przyuczenie na stanowisku pracy. Może również pracować jako asystent doświadczonego ekspedytora. Wykonywanie zawodu ekspedytora wymaga posiadania uprawnień do obsługiwania urządzeń ładunkowych (np. wózków widłowych). Ekspedytor powinien posługiwać się co najmniej jednym językiem obcym na poziomie podstawowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę