Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekspedient wypożyczalni
Kod: 432101
Liczba odwiedzin: 3898
Synteza:
Ekspedient wypożyczalni zajmuje się odpłatnym wypożyczaniem artykułów użytkowych różnego rodzaju.
Ekspedient wypożyczalni jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest wypożyczanie za odpłatnością artykułów użytku osobistego i domowego, a także maszyn, urządzeń, pojazdów i innych, osobom fizycznym oraz przedsiębiorstwom. Do zadań ekspedienta wypożyczalni należy przedstawienie oferty klientowi, ustalenie warunków wypożyczenia rzeczy, potwierdzenie stanu technicznego wypożyczanej rzeczy, jak również sporządzenie dokumentacji dotyczącej wypożyczenia. Jeśli wartość wypożyczanego artykułu użytkowego jest znaczna, niezbędne jest potwierdzenie wiarygodności klienta lub pobranie kaucji pieniężnej. Zwrot wypożyczonego artykułu użytkowego wiąże się ze sprawdzeniem jej stanu technicznego, sporządzeniem dokumentacji i rozliczeniem usługi. W przypadku stwierdzenia niesprawności artykułu użytkowego, ekspedient wypożyczalni zleca jej usprawnienie, przywrócenie do poprzedniego stanu. Monitoruje również czas wypożyczenia i w przypadku przekroczenia terminu zwrotu artykułu użytkowego kontaktuje się klientem, ustalając dodatkowe warunki świadczonej usługi. Do wykonywania pracy ekspedienta wypożyczalni niezbędna jest znajomość struktury asortymentowej produktów, które wypożyczalnia oferuje oraz umiejętność rzeczowego przedstawiania ich wad i zalet klientowi.
Zadania zawodowe:
  • prowadzenie i aktualizowanie rejestru wypożyczanych artykułów użytkowych;
  • przyjmowanie zamówień oraz prowadzenie terminarza wypożyczeń;
  • kontrolowanie i utrzymywanie sprawności wypożyczanych rzeczy oraz zlecanie napraw i konserwacji;
  • prezentowanie oferty wypożyczalni oraz doradzanie klientowi w wyborze;
  • ustalanie z klientem warunków wypożyczania oraz wydawania wypożyczanych artykułów użytkowych;
  • kontrolowanie dotrzymania terminu zwrotu wypożyczanego artykułu użytkowego;
  • przyjmowanie wypożyczanego artykułu użytkowego od klienta;
  • wystawianie dokumentów wypożyczenia i pobieranie opłat za świadczoną usługę;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii.
Zawód ekspedienta wypożyczalni można uzyskać w systemie nieformalnym, poprzez szkolenie praktyczne – przyuczenie na stanowisku pracy. Pracodawcy zatrudniają osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym lub średnim uzyskanym w systemie formalnym (szkolnym) – po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego lub wykształceniem wyższym o kierunku związanym z branżą, w której działa wypożyczalnia. Pożądane jest również doświadczenie w dziedzinie doradztwa technicznego oraz handlu. Ekspedient wypożyczalni powinien mieć dodatkowe uprawnienia i umiejętności związane z ofertą danej wypożyczalni, np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii, uprawnienia do obsługi sprzętu transportowego, narzędzi; Dodatkowym atutem jest znajomość języka obcego na poziomie średniozaawansowanym. Zawód ekspedienta wypożyczalni można również uzyskać w systemie pozaformalnym poprzez udział w kursach kwalifikacyjnych, szkoleniach organizowanych w przedsiębiorstwie lub przez organizacje branżowe i producentów wypożyczanych rzeczy oraz doskonalących umiejętności obsługi klienta.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę