Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Realizator dźwięku
Kod: 352116
Liczba odwiedzin: 2638
Synteza: Przygotowuje dokumentację dotyczącą realizacji dźwięku przy współpracy z reżyserem i realizatorem programu; przeprowadza nagrania słowne, muzyczne i efektów dźwiękowych; przygotowuje, montując bądź dobierając w taśmotece, wszelkiego rodzaju efekty dźwiękowe; realizuje dźwięk na próbach kamerowych i w czasie trwania programu.
Zadania zawodowe: - zaznajamianie się ze scenariuszem lub konspektem programu;
- przygotowywanie dokumentacji realizacyjnej dźwięku przy współpracy z reżyserem i realizatorem programu;
- składanie zamówień na niezbędny sprzęt i środki potrzebne do realizacji programu;
- przeprowadzanie nagrań słownych, muzycznych i efektów dźwiękowych;
- przygotowywanie wszelkiego rodzaju efektów dźwiękowych za pomocą montażu bądź przez dobieranie w taśmotece;
- realizowanie dźwięku na próbach kamerowych i w czasie trwania programu;
- branie udziału w montażu programu, jeśli reżyser lub realizator programu uznają to za konieczne;
- branie udziału w końcowych próbach sytuacyjnych dużych programów artystycznych czy imprez publicystycznych;
- przeprowadzanie zgrania realizowanego programu;
- odpowiadanie za jakość artystyczną elementów dźwiękowych w przygotowywanym programie.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę