Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rekwizytor
Kod: 343913
Liczba odwiedzin: 2111
Synteza: Dostarcza na miejsce spektaklu (teatralnego, filmowego, telewizyjnego itp.) gotowe rekwizyty lub montuje je z elementów, ustawia na właściwych miejscach; magazynuje rekwizyty.
Zadania zawodowe:
 • dostarczanie, najczęściej za pomocą podręcznych środków transportowych, rekwizytów na właściwe miejsce planu filmowego lub prób;
 • dokonywanie zmian rekwizytów podczas spektakli oraz prób, zarówno w czasie przerw, jak i trwania akcji scenicznych - zgodnie z ustaleniami technicznymi oraz reżysersko-scenograficznymi;
 • przechowywanie powierzonych rekwizytów w podręcznym magazynie;
 • prowadzenie książki ewidencyjnej wszystkich powierzonych sobie rekwizytów i materiałów pomocniczych;
 • prowadzenie ewidencji rekwizytów przyjmowanych do eksploatacji lub oddawanych do magazynów głównych;
 • ekspediowanie i ponowne przyjmowanie rekwizytów wywożonych, np. na występy, do naprawy, w celu wypożyczenia;
 • dokonywanie oględzin stanu technicznego rekwizytów i materiałów inscenizacyjnych bezpośrednio z nimi związanych;
 • dostarczanie rekwizytów na miejsca gry aktorów w kompletach, ich montowanie i ustawianie wg ustaleń scenograficznych oraz reżyserskich, w czasie wymaganym organizacją pracy; instruowanie aktorów o sposobie posługiwania się rekwizytami;
 • wykonywanie bieżących prac konserwacyjnych, jak czyszczenie elementów rekwizytów podlegających szczególnym zabrudzeniom, oraz drobnych prac naprawczo-konserwacyjnych rekwizytów (a także ich wszelkich ozdób), jak ręczne zszywanie rozdartych tekstylnych części, zbijanie, związywanie, usztywnianie złamanych elementów oraz ich podmalowywanie;
 • wykonywanie tymczasowych przeróbek rekwizytów, zgodnie z ustaleniami scenograficznymi lub reżyserskimi;
 • przygotowywanie do transportu, tj. spisywanie i pakowanie powierzonych rekwizytów oraz związanych z nimi bezpośrednio materiałów inscenizacyjnych;
 • dbałość o bezpieczeństwo oraz higienę pracy aktora i swoją, np. przez dokładny montaż wszystkich elementów rekwizytów, dokonywanie bieżących oględzin ich technicznego stanu oraz usuwanie uszkodzeń, mogących spowodować zadrapania, zranienia lub inne uszkodzenia ciała;
 • wykonywanie prac pomocniczych w pracowniach modelarskich;
 • wykonywanie prac związane z montażem dekoracji (w przypadku rekwizytora - mężczyzny).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę