Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rewident kontroli skarbowej
Kod: 335202
Liczba odwiedzin: 1532
Synteza: Zajmuje się badaniem dokumentacji finansowej podmiotów gospodarczych i jednostek budżetowych; wykonuje pod nadzorem inspektora, w określonym przez niego zakresie, czynności kontrolne, mające na celu ustalenie prawidłowych kwot należności budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz budżetów gmin.
Zadania zawodowe: - badanie dokumentów źródłowych oraz ewidencji, które zawierają jakiekolwiek dane lub informacje o będących przedmiotem kontroli należnościach podatkowych lub niepodatkowych;
- zabezpieczanie zebranych w toku kontroli dowodów;
- dokonywanie oględzin dokumentów i pomieszczeń;
- legitymowanie osób zastanych w kontrolowanej jednostce, w celu ustalenia ich tożsamości;
- zbieranie innych materiałów niezbędnych do prowadzenia czynności kontrolnych;
- dokumentowanie w formie protokółu zakresu oraz efektów wykonanych prac;
- sygnalizowanie inspektorowi o dowodach nie mających bezpośredniego związku ze zleconą przez inspektora kontrolą, ale świadczących o ewentualnych innych nieprawidłowościach, wchodzących w zakres kontroli skarbowej;
- wykonywanie innych czynności zleconych przez inspektora, dotyczących prowadzonej kontroli.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę