Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Licytator
Kod: 333902
Liczba odwiedzin: 2248
Synteza: Na drodze przetargu publicznego prowadzi sprzedaż rzeczy ruchomej lub nieruchomości osobie oferującej najwyższą cenę.
Zadania zawodowe: ustalanie cen wyjściowych przedmiotów wystawianych na licytację;
podawanie do publicznej wiadomości informacji o miejscu i czasie licytacji;
umożliwianie potencjalnym licytantom zapoznania się z przedmiotami wystawionymi na licytację i z ich cenami wyjściowymi przez: wydawanie katalogu licytowanych przedmiotów oraz organizowanie pokazu rzeczy stanowiących przedmiot licytacji;
ustalanie wysokości wadium - sumy składanej jako zabezpieczenie dotrzymania warunków licytacji;
pobieranie wadium od uczestników licytacji i jego zwrot po zakończeniu licytacji;
przeprowadzanie licytacji;
przygotowywanie i rejestrowanie umów kupna-sprzedaży nabytych w drodze licytacji nieruchomości lub wymagających tego aktu ruchomości.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę