Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Eksploatator portu
Kod: 333103
Liczba odwiedzin: 2959
Synteza: Organizowanie prac w terminalach przeładunkowych w zakresie przemieszczania ładunków na lub z jednostek transportu dalekiego - statków, wagonów, samochodów, barek, kontenerów; nadzorowanie obsługi suwnic, żurawi stacjonarnych i jezdniowych, urządzeń przenośnikowo-załadunkowych, urządzeń do pneumatycznego przeładunku zboża, wózków platformowo - akumulatorowych, wózków kontenerowych; dbanie o właściwy stan jakościowy i ilościowy ładunków przemieszczanych przez port.
Zadania zawodowe: nadzorowanie portowych i statkowych urządzeń przeładunkowych, portowego sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu prac przeładunkowych i składowych;
sprawdzanie urządzeń przed podjęciem pracy i ich zabezpieczenie po zakończeniu pracy;
organizowanie prac manipulacyjnych i pomocniczych na rzecz jednostek transportu dalekiego (czyszczenie, uszczelnianie, lodowanie, schładzanie oraz przykrywanie i odkrywanie wagonów, egalizacja wagonów, mocowanie ładunków na wagonach, otwieranie i zamykanie ładowni statków, budowa prowizorycznych międzypokładów, mocowanie drobnicy na pokładzie i w ładowni, klarowanie osprzętu statkowego;
organizowanie prac manipulacyjnych na rzecz przeładowywanych lub składowanych ładunków;
zabezpieczanie ładunków przed ubytkami i uszkodzeniami;
sprawdzanie stanu technicznego opakowań i zlecanie ewentualnych napraw;
nadzorowanie ważenia ładunków i ich identyfikacji, sortowania, wiązania lub bandowania, etykietowania, znakowania, pakowania lub workowania;
organizowanie wykonywania prac przygotowawczo-zakończeniowych i innych na nabrzeżach, placach składowych i w magazynach;
pobieranie i zdawanie sprzętu przeładunkowego oraz zlecanie jego naprawy i konserwacji;
organizowanie przewozów wewnątrzportowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę