Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekspozytor towarów (merchandiser)
Kod: 332201
Liczba odwiedzin: 3916
Synteza:
Ekspozytor towarów (merchandiser) odpowiada za prawidłową i przyczyniającą się do wzrostu sprzedaży ekspozycję towaru w obrębie powierzchni sprzedażowej w celu zwiększania atrakcyjności produktu.
Ekspozytor towarów (merchandiser) jest zawodem związanym z działalnością handlową. Celem pracy osoby zatrudnionej w tym zawodzie jest podniesienie subiektywnej wartości eksponowanego towaru w oczach potencjalnych klientów, co w efekcie ma doprowadzić do wzrostu jego konsumpcji. Ekspozytor towarów (merchandiser) ma obowiązek znać i stosować elementarne zasady merchandisingu, sztuki prezentacji, podstawy psychologii społecznej oraz mechanizmy towarzyszące zakupowi towarów. Do jego zadań należy dbanie o odpowiedni sposób prezentacji i ułożenia towaru, pozycjonowanie marki/produktu na powierzchni sprzedażowej, dopilnowanie stałej obecności produktów na półkach, kontrola dat ich przydatności do użytku, monitorowanie rotacji towaru oraz szybka reakcja na braki magazynowe.
Zadania zawodowe:
  • przygotowywanie projektu ekspozycji towarów;
  • pozyskiwanie materiałów niezbędnych do przygotowania ekspozycji;
  • przygotowywanie ekspozycji towaru lub wystawy zgodnie z projektem;
  • kontrolowanie zgodności ekspozycyjnej towaru z projektem i dbanie o wizerunek produktu/usługi/marki;
  • sporządzanie dokumentacji dotyczącej zrealizowanej ekspozycji;
  • organizowanie stanowiska pracy z zachowaniem zasad BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska.
Ekspozytor towarów (merchandiser) powinien posiadać wykształcenie minimum średnie o profilu handlowym i podstawową wiedzę z zakresu technik sprzedaży oraz marketingu. Wykształcenie kierunkowe artystyczne będzie wskazane w przypadku pracy, np. w branży odzieżowej. Potwierdzeniem kompetencji niezbędnych do wykonywania zawodu będą świadectwa odbytych kursów i szkoleń branżowych oraz odbycie stażu na stanowisku konsultanta do spraw sprzedaży. Niezwykle istotne jest doświadczenie zdobywane w trakcie pracy, którego pracodawcy niejednokrotnie wymagają do zatrudnienia. Ciągłe podnoszenie kompetencji poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, między innymi z zakresu merchandisingu, aktywnej sprzedaży, mechanizmów i praw rynkowych zwiększa szanse na zatrudnienie na stanowisku ekspozytora towarów (merchandisera), a także zwiększa możliwości awansu zawodowego. Ekspozytor towarów (merchandiser) chcąc podjąć pracę w konkretnej firmie/marce może być zobligowany do posiadania branżowych kompetencji wymaganych ze względu na specyfikę danej firmy.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę