Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Likwidator szkód
Kod: 331502
Liczba odwiedzin: 2759
Synteza: Odpowiada za likwidację szkód objętych polisą ubezpieczeniową;
zajmuje się prowadzeniem procesu likwidacji szkody w ramach określonego produktu ubezpieczeniowego.
Zadania zawodowe: likwidowanie szkód objętych ubezpieczeniem zgodnie z przyjętymi procedurami postępowania w tym zakresie;
przeprowadzanie postępowania mającego na celu ustalenie zakresu odpowiedzialności;
gromadzenie informacji o szkodzie oraz dokonywanie ich analizy w celu ustalenia zasadności roszczeń odszkodowawczych;
wykorzystywanie wewnętrznych regulacji, uwarunkowań prawnych i orzecznictwa sądowego z zakresu ubezpieczeń i odszkodowań w prezentowanych opiniach i podejmowanych decyzjach;
prowadzenie korespondencji z klientami współpracującymi oraz z ekspertami/ prawnikami w kraju i za granicą w zakresie rzetelnego ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody;
akceptowanie wypłat odszkodowań w szkodach zgodnie z udzielonym zakresem pełnomocnictwa;
prowadzenie postępowań odwoławczych i reklamacyjnych;
przeprowadzanie audytów ubezpieczeniowych oraz identyfikowanie i ocena czynników ryzyka;
uczestniczenie w spotkaniach z klientami, brokerami oraz prowadzenie skutecznych negocjacji;
sporządzanie raportów.
Dodatkowe zadania zawodowe: rejestrowanie szkód objętych ubezpieczeniem w systemie elektronicznym;
przygotowywanie płatności w systemach informatycznych oraz ustalanie rezerw szkodowych;
wykorzystywanie wsparcie underwriterów w technicznej ocenie ryzyka.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę