Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Weterynaryjny kontroler sanitarny
Kod: 325512
Liczba odwiedzin: 2773
Synteza: W ramach państwowego nadzoru weterynaryjnego, pod nadzorem głównego lekarza weterynarii kraju, kontroluje warunki sanitarne i weterynaryjne produkcji, przetwarzania oraz składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach i zakładach przetwórstwa mięsnego, zakładach drobiarskich, zakładach przetwórstwa rybnego, oborach, zlewniach mleka i zakładach mleczarskich, zakładach badania i przetwarzania dziczyzny, chłodniach składowych.
Zadania zawodowe: przeprowadzanie kontroli stanu sanitarnego produkcji, przetwarzania i składowania środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego (kontrola surowców, czystości pomieszczeń i urządzeń, higieny personelu i aktualności ich książeczek zdrowia, przestrzegania technologii produkcji itp.);
pobieranie próbek z różnych faz produkcji (w tym próbek mleka w skupie) do badań laboratoryjnych, ich zabezpieczanie i znakowanie;
sporządzanie protokołów z kontroli sanitarnej (porównywanie z wymogami i zestawieniami wyników kontroli), powiadamianie przełożonych o stwierdzonych uchybieniach;
badanie przed- i poubojowe zwierząt rzeźnych i mięsa oraz drobiu, królików, nutrii, dziczyzny i ryb;
dokonywanie podziału konfiskat poubojowych na karmę dla zwierząt futerkowych i konfiskaty utylizacyjne.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę