Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Laborant weterynaryjny
Kod: 324001
Liczba odwiedzin: 2529
Synteza: Wykonuje, pod nadzorem kierownika pracowni laboratorium weterynaryjnego, badania analityczne tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych i produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby diagnostyczne oraz nadzoru sanitarno-weterynaryjnego, z wykorzystaniem sprzętu i aparatury laboratoryjnej oraz odczynników.
Zadania zawodowe: przyjmowanie i rejestrowanie materiałów do badań;
przygotowywanie odczynników, pożywek, preparatów itp.;
wykonywanie badań analitycznych, mikrobiologicznych, chemicznych, toksykologicznych, parazytologicznych, histopatalogicznych, biologicznych, z wykorzystaniem szkła laboratoryjnego, odczynników, sprzętu i aparatury laboratoryjnej;
opracowywanie i rejestrowanie wyników badań;
utrzymywanie aparatury i sprzętu laboratoryjnego (cieplarki, wirówki, autoklawy, suszarki, mikroskopy, spektrofotometry, kolorymetry, wagi itd.) w dobrym stanie technicznym;
zapewnianie zaopatrzenia pracowni w szkło, odczynniki, pożywki i ich racjonalnego wykorzystywania;
unieszkodliwianie materiału zakaźnego i toksycznego;
-­ nadzorowanie prawidłowości mycia szkła przez pomoce laboratoryjne, utrzymywanie porządku w pracowni.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę