Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Laborant nasiennictwa
Kod: 314201
Liczba odwiedzin: 2467
Synteza: Prowadzi badania i ocenia wartość siewną nasion roślin uprawnych i sadzeniaków, ustala ich siłę kiełkowania, zdrowotności, stopień zanieczyszczenia nasionami chwastów, roślinami innych gatunków i odmian, wilgotności itp.
Zadania zawodowe: pobieranie, pakowanie, plombowanie i rejestrowanie próbek nasion roślin uprawnych i sadzeniaków;
wstępna, optyczna ocena materiału siewnego i ustalenie dalszego toku postępowania;
właściwe przechowywanie nadesłanych próbek;
obsługiwanie sprzętu do badań i analiz zgodnie z instrukcją;
rozpoznawanie oraz dokonywanie selekcji nasion chwastów i obcych gatunkowo;
ważenie na wagach laboratoryjnych, liczenie i podkiełkowywanie nasion i sadzeniaków, stwierdzanie ewentualnych porażeń chorobowych;
opracowywanie wyników badań;
prowadzenie dokumentacji pracy laboratoryjnej, wypisywanie atestów i zaleceń dotyczących dalszego postępowania z kwalifikatorami.
Dodatkowe zadania zawodowe: udział w badaniach naukowych, pokazach z zakresu nasiennictwa oraz wykonywanie innych prac pod nadzorem specjalistów.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę