Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Laborant w hodowli zwierząt
Kod: 314104
Liczba odwiedzin: 103
Synteza: Laborant w hodowli zwierząt zapewnia pomoc techniczną w badaniu gatunków zwierząt i wykonywaniu na nich testów przy użyciu sprzętu laboratoryjnego; pomaga w badaniach nad zwierzętami oraz ich otoczeniem i ekosystemami; gromadzi i analizuje dane z przeprowadzonych badań, sporządza raporty i dba o zasoby laboratorium.
Zadania zawodowe:
 • przygotowanie pomieszczeń do pracy tzn. przygotowanie roztworów dezynfekcyjnych, dezynfekowanie powierzchni roboczych i włączanie lampy bakteriobójcze;
 • przyjmowanie próbek do badań w punkcie przyjęcia próbek i dokumentowanie tych czynność w rejestrze przyjęć;
 • odbieranie próbek z punktu przyjęcia próbek, potwierdzanie ich odbioru w rejestrze przyjęć;
 • zabezpieczenie próbki przed, w trakcie badania i po badaniu;
 • wykonywanie badań serologicznych zgodnie z procedurami badawczymi obowiązującymi na pracowni;
 • prowadzenie zapisów z wykonywanych czynności zgodnie z planem potwierdzenia ważności wyników badań;
 • przyjmowanie próbek do badań monitoringowych, dokonywanie ich obróbki, przepakowania i wysyłki do wyznaczonych laboratoriów;
 • sprawdzanie na bieżąco oraz okresowo poprawność działania wyposażenia pomiarowo-badawczego wg procedur obowiązujących w pracowni oraz dokumentuje wykonane czynności;
 • pozyskiwanie i przygotowanie nasienia do inseminacji;
 • obsługiwanie maszyn i urządzeń do konfekcjonowania nasienia zwierzęcia;
 • pakowanie nasienia do wysyłki;
 • utylizowanie przeterminowanego nasienia;
 • sprzedawanie nasienia zwierzęcia;
 • opiekowanie się zwierzętami doświadczalnymi;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosownie przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • obsługiwanie systemów komputerowych;
 • obsługiwanie kasy fiskalnej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę