Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Laborant w hodowli roślin
Kod: 314103
Liczba odwiedzin: 2391
Synteza: Wykonuje prace techniczne wspomagające specjalistów w dziedzinie nauk rolniczych w prowadzeniu eksperymentów, dokonywaniu analiz i badań w zakresie metod hodowli różnych gatunków roślin rolniczych mających na celu uzyskanie odmian o wysokiej produktywności, odpornych na niekorzystne warunki środowiskowe i czynniki chorobotwórcze oraz o pożądanych cechach użytkowych.
Zadania zawodowe: udzielanie wsparcia w zakresie organizacji i prowadzenia eksperymentów;
uczestniczenie w doświadczeniach i atestacjach polowych;
prowadzenie pomiarów w polu i laboratoriach;
wykonywanie prac związanych z hodowlą kultur roślinnych;
kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi procedurami;
prowadzenie obserwacji badań oraz analizowanie, obliczanie i zapisywanie wyników badań;
pobieranie i przygotowywanie okazów i próbek, odczynników i preparatów;
zabezpieczanie, klasyfikowanie i katalogowanie okazów i próbek;
sprawdzanie, ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń laboratoryjnych;
prowadzenie rutynowych badań laboratoryjnych;
uczestniczenie w nadzorze agrotechnicznym nad plantacjami nasiennymi;
prowadzenie określonych baz danych;
porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę