Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Laborant biochemiczny
Kod: 314102
Liczba odwiedzin: 3959
Synteza: Wykonuje prace techniczne wspomagające biochemików w prowadzeniu eksperymentów, dokonywaniu analiz i badań w zakresie procesów chemicznych zachodzących w organizmach żywych, takich jak: synteza i rozkład związków organicznych, przemiany energetyczne, przekazywanie informacji genetycznej, mających zastosowanie w rolnictwie, biotechnologii, produkcji przemysłowej, ochronie zdrowia i środowiska.
Zadania zawodowe: udzielanie wsparcia w zakresie organizacji i prowadzenia eksperymentów;
ustawianie, obsługa i konserwacja urządzeń i aparatury laboratoryjnej;
pobieranie próbek, izolowanie badanych związków i ich oczyszczanie;
przygotowywanie roztworów chemicznych i preparatów;
wykonywanie rutynowych badań laboratoryjnych;
kontrola przebiegu eksperymentów w celu zapewnienia zgodności z odpowiednimi procedurami;
prowadzenie obserwacji badań oraz analizowanie, obliczanie i zapisywanie wyników badań;
prowadzenie określonych baz danych;
porządkowanie i magazynowanie materiałów laboratoryjnych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę