Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektroenergetyk pomiarów i zabezpieczeń
Kod: 313104
Liczba odwiedzin: 3327
Synteza: Instaluje, naprawia i sprawdza przyrządy pomiarowe, aparaturę zabezpieczającą, sterującą i sygnalizującą oraz obwody wtórne, łącznie z ich montażem i remontami; przeprowadza laboratoryjne próby działania poszczególnych układów oraz wykonuje próby w ruchu i pomiary po montażu, w celu sprawdzenia funkcjonowania układów i urządzeń.
Zadania zawodowe: montaż i sprawdzanie urządzeń i układów obwodów wtórnych zabezpieczeń i sygnalizacji, łącznie z aparaturą i okablowaniem;
sprawdzanie działania poszczególnych zabezpieczeń obwodów wtórnych układów sterowania i sygnalizacji generatorów, transformatorów, silników, rozdzielni i innych;
wykonywanie prób funkcjonalnych zabezpieczeń i blokad wskazań przyrządów pomiarowych poszczególnych układów aparatury elektrycznej, elektronicznej, cieplnej i mechanicznej;
sprawdzanie układów synchronizacji blokad, sygnalizacji dla poszczególnych urządzeń podstawowych i pomocniczych;
przeprowadzanie prób napięciowych wytrzymałości izolacji kabli, rozdzielni i urządzeń podstawowych i pomocniczych, jak generatory, transformatory i silniki;
usuwanie skutków awarii podstawowych i pomocniczych urządzeń energetycznych w ruchu i na postoju;
sprawdzanie przekaźników i układów zabezpieczeń na stole laboratoryjnym oraz dokonywanie odpowiednich nastawień;
montaż i sprawdzanie lokalizatorów uszkodzeń na liniach napowietrznych;,br>stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę