Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Elektroenergetyk elektrowni wodnych
Kod: 313102
Liczba odwiedzin: 2809
Synteza: Wykonuje czynności techniczne przy obsłudze, konserwacji i naprawach urządzeń elektroenergetycznych, sprawuje nadzór nad pracą tych urządzeń oraz utrzymuje w pełnej gotowości ruchowej pomiarowe urządzenia elektryczne i hydrotechniczne, posługując się urządzeniami i aparaturą pomiarową.
Zadania zawodowe: uruchamianie i wyłączanie hydrogeneratorów, sprawowanie nadzoru nad ich pracą oraz urządzeniami pomocniczymi;
wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych urządzeń elektrycznych w ruchu i podczas postoju;
sprawowanie nadzoru nad pracą rozdzielni wysokiego i niskiego napięcia, transformatorów oświetlenia i sygnalizacji itp.;
kontrola pracy urządzeń hydrotechnicznych, jak śluzy, jazy, przepławki oraz zbiornika wodnego, w szczególności w okresie niskich i wysokich stanów wody;
kontrola pracy i obsługa urządzeń pomocniczych elektrowni, jak baterie akumulatorowe, układy sprężonego powietrza, zasilanie rezerwowe itp.;
przeprowadzanie pomiarów oporności izolacji, poboru prądu i mocy przez urządzenia energetyczne;
przygotowywanie miejsc pracy pod względem bhp i dopuszczanie do pracy brygad remontowych na polecenie pisemne i ustne;
określanie przyczyn wadliwego działania urządzeń elektrycznych, lokalizowanie usterek, usuwanie ich we własnym zakresie lub przy pomocy niezbędnych specjalistów;
prowadzenie książki raportów oraz dziennika pracy powierzonych urządzeń wg wymogów dozoru;
stosowanie bezpiecznych metod pracy, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji dyspozytora małych elektrowni wodnych, jazów i ujęć.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę