Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lektor dialogów filmowych i radiowych
Kod: 265603
Liczba odwiedzin: 2237
Synteza: Czyta przed mikrofonem listy dialogowe do filmów obcojęzycznych; prezentuje teksty (komentarze) do filmów reklamowych, dokumentalnych, dydaktycznych i popularnonaukowych; wygłasza (odczytuje) teksty przygotowane przez dziennikarzy do zrealizowanych audycji, programów muzycznych i informacyjnych; odczytuje fragmenty prozy, recytuje wiersze i inne teksty.
Zadania zawodowe:
 • zapoznawanie się z treścią tekstu do odczytania przed mikrofonem i sprawdzenie jego poprawności językowej;
 • dokonywanie analizy treściowej programu lub filmu, który jest opatrywany wygłaszanym tekstem;
 • przeprowadzanie prób głosowych przed mikrofonem;
 • próbne nagrywanie tekstu w studio radiowym, telewizyjnym lub na żywo;
 • odczytywanie tekstu z odpowiednią intonacją i dykcją dostosowaną do treści programu, filmu itp.;
 • współpraca z inspektorem emisji programu radiowego, telewizyjnego lub reżyserem dialogów do filmu;
 • dbałość o kulturę słowa, sprawność aparatu głosowego, umiejętność odczytywania tekstów w językach obcych;
 • współpraca z twórcami, artystami, specjalistami z różnych dziedzin nauki, producentami i dystrybutorami, oraz osobami działającymi na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
 • archiwizowanie zrealizowanych programów radiowych, telewizyjnych i filmowych;
 • śledzenie wydarzeń kulturalnych, artystycznych i społecznych oraz udział w wydarzeniach i spotkaniach z ludźmi reprezentującymi dziedzinę, w której się specjalizuje.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • nadzorowanie i szkolenie młodych lektorów;
 • udostępnianiem osobom niewidomym lub słabo widzącym treści wizualnych za pomocą werbalnego opisu dzieł scenicznych, sztuk plastycznych, filmów, gier komputerowych, wydarzeń sportowych, turystycznych i widowiskowych (tzw. audiodeskrypcja).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę