Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Realizator programu telewizyjnego / radiowego
Kod: 265406
Liczba odwiedzin: 1772
Synteza: Zajmuje się artystyczną organizacją programu, współpracując z reżyserem lub autorem (redaktorem), celem zgodnego z założeniami przygotowania programu od strony realizacyjnej, jego terminowego nagrania i montażu lub bezpośredniej emisji; działa na planie zdjęciowym jako bezpośredni zwierzchnik ekipy realizacyjnej.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się ze scenariuszem, konspektem i założeniami programowymi;uczestniczenie w sporządzaniu dokumentacji programu i w innych spotkaniach, w celu określenia wraz z pozostałymi przedstawicielami ekipy realizacyjnej technologii jego realizacji;
- opracowywanie scenopisu programu i przestrzeganie wykonywania jego założeń;
- ustalanie ze scenografem oprawy plastycznej programu oraz konsultowanie jej z pozostałymi realizatorami;
- dbanie o właściwą kompozycję obrazu, nagranego lub emitowanego programu;
- akceptowanie wraz z realizatorem programu projektu scenograficznego;
- uczestniczenie w przeglądach materiałów, próbach sytuacyjnych, dokrętkach realizowanych różnymi technikami, stanowiących element programu;
- miksowanie realizowanego programu za pomocą urządzeń elektronicznych podczas prób, rejestracji i emisji, przy zachowaniu właściwej kompozycji nagranego lub emitowanego programu;
- reżyserowanie prostych form inscenizacyjnych w programach, w których nie występuje reżyser;
- uczestniczenie w montażu jako osoba współodpowiedzialna za jakość artystyczną;
- uczestniczenie w kolaudacji programu i realizacji zaleceń komisji kolaudacyjnej;
- odpowiadanie za właściwe, zgodne z założeniami, przygotowanie programu od strony realizacyjnej, jego terminowe nagranie i montaż lub bezpośrednią emisję;
- prawidłowe i terminowe wypełnianie karty realizacyjnej programu oraz przekazywanie jej do wydziału realizacji.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę