Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Reżyser dźwięku
Kod: 265205
Liczba odwiedzin: 1713
Synteza: Sprawuje nadzór artystyczny nad nagrywaniem dźwięku, odpowiada za realizację idei i pomysłów reżysera w tworzonym dziele, dba o jakość artystyczną strony dźwiękowej, przy współpracy z reżyserem, kompozytorem, dyrygentem oraz operatorem dźwięku.
Zadania zawodowe: - udział w przygotowywaniu scenopisów dzieła (widowiska) lub dokładne studiowanie scenopisów i zgłaszanie uwag reżyserowi;
- udział w opracowywaniu koncepcji artystycznej spektaklu lub programu telewizyjnego;
- omawianie i przyjmowanie z udziałem reżysera muzycznej strony przedstawienia lub programu;
- udział w ustalaniu obsady grupy dźwiękowej;
- udział w doborze sprzętu do nagrań;
- udział w dokonywaniu playbacków w porozumieniu z kompozytorem i dyrygentem;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie efektów dźwiękowych;
- dobór i przegrywanie lub nagrywanie ilustracji muzycznej;
- montaż elementów muzyczno-dźwiękowych zgodnie ze scenopisem;
- udział w próbach kamerowych, ustalanie pozycji mikrofonów w porozumieniu z reżyserami wizji i obrazu;
- dokonywanie nagrań dialogowych i dźwiękowych przy jednoczesnym wgrywaniu innych elementów muzyczno-dźwiękowych;
- wgrywanie elementów muzyczno-dźwiękowych do gotowego nagrania magnetycznego w czasie elektronicznego montażu obrazu lub po dokonaniu montażu.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pracy muzyka solisty lub członka różnego rodzaju zespołów muzycznych, specjalizujących się w jednym lub kilku rodzajach muzyki, w których przewidziany jest udział instrumentu, na którym gra;
- praca w charakterze pedagoga w zakresie swojej specjalności;
- kierowanie zespołem muzyków.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę