Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Wokalista
Kod: 265202
Liczba odwiedzin: 1951
Synteza: Wykonuje głosem utwory muzyczne, solo lub jako członek zespołu wokalnego i wokalno-instrumentalnego, podczas przedsięwzięć artystycznych prezentowanych publicznie lub rejestrowanych na różnego rodzaju nośnikach dźwięku i obrazu.
Zadania zawodowe: - utrzymywanie ciągłej sprawności aparatu głosowego poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, uwzględniających fizjologię aparatu głosowego, rodzaj głosu i indywidualne możliwości śpiewaka;
- odczytywanie zapisu nutowego utworu muzycznego głosem i grając na instrumencie;
- opanowywanie pamięciowe tekstu nutowego, słownego oraz wskazówek dotyczących ruchu scenicznego, jeśli wymaga tego rodzaj występu, do którego się przygotowuje;
- ćwiczenie i rozwijanie swoich umiejętności wokalnych w zakresie techniki emisji głosu oraz dykcji;
- poszerzanie repertuaru wykonywanych dzieł muzycznych we współpracy z innymi muzykami i samodzielnie;
- branie udziału w próbach do występów artystycznych solowych oraz zespołowych pod kierunkiem dyrygenta oraz reżysera, zależnie od rodzaju przedsięwzięcia artystycznego;
- wykonywanie zadań aktorskich i układów choreograficznych, jeśli wymaga tego przedsięwzięcie artystyczne, w którym bierze udział (np. opera, występ estradowy, film, spektakl w teatrze muzycznym);
- wykonywanie charakteryzacji własnej twarzy i ciała odpowiednio do zaprojektowanej scenografii spektaklu operowego, filmu itp.;
- współpraca z projektantem i wykonawcą kostiumów scenicznych i filmowych dla uzyskania najdogodniejszych warunków do wykonania partii wokalnej;
- wykonywanie publiczne utworów muzycznych w charakterze solisty, który jest jednocześnie autorem lub współautorem koncepcji interpretacyjnej wykonywanych dział;
- branie udziału w publicznym wykonywaniu utworów muzycznych w charakterze członka zespołu muzyków;
- branie udziału, w charakterze solisty lub członka zespołu muzyków, w próbach do nagrań oraz nagraniach utworów muzycznych w warunkach studyjnych dla celów fonograficznych;
- branie udziału w przedsięwzięciach muzycznych i artystycznych przekazywanych bezpośrednio na żywo, za pomocą techniki radiowej i telewizyjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - wykonywanie pracy pedagoga swojej specjalności;
- kierowanie zespołem wokalnym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę