Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Edytor materiałów źródłowych
Kod: 264101
Liczba odwiedzin: 3444
Synteza: Przygotowuje naukowe źródła historyczne, archiwalne i filologiczne (dzieła literackie) do ogłoszenia drukiem, według zespołu naukowo uzasadnionych metod ustalania i udostępniania różnych typów źródeł historycznych i filologicznych.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie tekstów dla wydawnictwa (tzw. podstawy wydawniczej), przy zastosowaniu metody edytorstwa historycznego (krytyka źródła) i filologicznego (ustalenie tekstu);
- przygotowywanie tekstów źródłowych do druku na podstawie instrukcji wydawniczej;
- ustalanie zasad pisowni, przypisów, wyjaśnianie luk w tekście, błędów itp.;
- opatrywanie tekstów źródłowych komentarzami i wstępami krytycznymi oraz regestami (tj. streszczeniami);
- sporządzanie indeksów rzeczowych i alfabetycznych;
- dbanie o zapewnienie wydawnictwu najwierniejszego przekazania oryginału tekstu źródłowego;
- utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami innych dyscyplin naukowych: historykami, filologami, archiwistami.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie pracy naukowej nad doskonaleniem warsztatu edytorstwa źródłowego;
- prowadzenie działalności dydaktycznej, w celu przekazania wiedzy o metodyce edytorstwa źródłowego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę