Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Religioznawca
Kod: 263207
Liczba odwiedzin: 1503
Synteza: Zajmuje się poznawaniem i upowszechnianiem historii i filozofii religii; prowadzi badania teoretyczne i empiryczne dotyczące religii występujących w świecie.
Zadania zawodowe:
 • poznawanie teorii religii (badanie źródeł historycznych, literatury przedmiotu, dostępnych zbiorów kultury materialnej itp.) oraz stosowanie założeń i twierdzeń teoretycznych do analizy i wyjaśniania rozmaitych procesów oraz  zjawisk zachodzących w historii religii i w religiach współcześnie występujących na świecie;
 • organizowanie i prowadzenie badań naukowych nad religiami;
 • dokumentowanie wiedzy o religii (w tym: zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, dokumentów, przedmiotów oraz ich archiwizowanie i opracowywanie naukowe);
 • przygotowywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących religii;
 • wygłaszanie referatów i prelekcji na temat religii, udział w dyskusjach, sympozjach, seminariach i konferencjach dotyczących wiedzy o religiach świata;
 • pisanie książek, artykułów i komunikatów naukowych z dziedziny religioznawstwa;
 • opracowywanie recenzji o publikacjach naukowych dotyczących wiedzy o religiach;
 • uprawianie publicystyki z dziedziny religioznawstwa na podstawie obserwacji współczesnych zjawisk występujących w poszczególnych religiach;
 • współpraca z innymi przedstawicielami religioznawstwa w kraju i za granicą;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • prowadzenie działalności dydaktycznej z dziedziny religioznawstwa lub etyki;
 • prowadzenie działów publicystyki kulturalnej i religijnej w czasopismach, radiu i telewizji;
 • zasiadanie w jury (komisjach) olimpiad i turniejów wiedzy o religiach;
 • prowadzenie działalności edytorskiej w zakresie piśmiennictwa o religiach świata.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę