Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekonometryk
Kod: 263101
Liczba odwiedzin: 2980
Synteza: Zajmuje się empiryczną weryfikacją praw ekonomicznych na podstawie pozyskanych wiarygodnych danych - najczęściej pochodzących z obserwacji statystycznej; analizuje relacje dotyczące zachowań podmiotów gospodarczych w aspekcie technicznym mikro- i makroekonomicznym, statystycznym i dynamicznym oraz tożsamościowym i instytucjonalnym; przeprowadza obliczenia efektywności procesów gospodarczych.
Zadania zawodowe: - analiza sytuacji danego podmiotu lub przedmiotu gospodarczego i sformułowanie problemu oraz dokonanie konstrukcji lub wyboru modelu ekonometrycznego;
- określanie parametrów modelu - zbieranie materiałów statystycznych;
- sprawdzanie stopnia zgodności modelu z opisywaną przezeń rzeczywistością - dobór testów weryfikujących i określających ryzyko błędu;
- analiza i wnioskowanie zgodnie ze zweryfikowanym modelem - przeprowadzanie symulacji i opracowywanie rekomendacji , ekspertyzy;
- analiza problemów produkcji, marketingu, cen, handlu zagranicznego, zatrudnienia, wydajności pracy, płac, konsumpcji, trendów dochodu itd.
Dodatkowe zadania zawodowe: - sprawowanie funkcji doradczych;
- praca przy tworzeniu programów komputerowych dla przedsiębiorstw, instytucji;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę