Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
Kod: 252202
Liczba odwiedzin: 20045
Synteza: Odpowiada za projektowanie, opracowywanie, instalację i administrowanie bazami danych i zintegrowanymi systemami zarządzania; zajmuje się nadzorowaniem pracy zintegrowanych systemów zarządzania oraz przeprowadzaniem okresowej konserwacji systemu.
Zadania zawodowe: - uczestniczenie w projektowaniu i implementacji środowiska systemowego IT w oparciu o istniejące rozwiązania techniczne;
- realizowanie projektów IT oraz ścisła współpraca z zespołami wdrożeniowymi zintegrowanych systemów zarządzania;
- integrowanie systemu ERP/CRM z aplikacjami biznesowymi;
- zapewnianie rozwoju i usprawniania aplikacji działających na platformie ERP/CRP poprzez aktywną współpracę z użytkownikami i operatorami systemu oraz z dostawcami rozwiązań technicznych;
- zajmowanie się diagnostyką systemu oraz rozwiązywanie bieżących problemów programowych oraz sprzętowych;
- analizowanie przyczyn problemów technicznych oraz zapewnianie wsparcia dla użytkowników i operatorów systemu;
- wprowadzanie zmian i poprawek do systemu ERP/CRM;
- administrowanie zintegrowanymi systemami zarządzania klasy ERP/CRM;
- administrowanie bazami danych, w szczególności z rodziny MS SQL, a także środowiskiem wysokiej dostępności opartym o rozwiązanie Windows Cluster i środowiskiem wirtualnym opartym na rozwiązanie VMware ESXi 5 oraz MS Hyper-V;
- przeprowadzanie szkoleń operatorów oraz asysty/obsługi powdrożeniowej systemu zarządzania.
Dodatkowe zadania zawodowe: - organizowanie i prowadzenie prezentacji zintegrowanych systemów zarządzania w siedzibie klienta.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę