Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Analityk baz danych (data scientist)
Kod: 252102
Liczba odwiedzin: 25084
Synteza: Analityk baz danych (data scientist) odpowiada za raportowanie danych z systemów informatycznych; zajmuje się wsparciem użytkowników baz danych poprzez sporządzanie analiz na podstawienie dostępnych danych zgromadzonych w systemach informatycznych; bierze udział w optymalizacji struktury baz danych oraz podejmuje działania na rzecz usprawnienia systemów informatycznych pod kątem raportowania z nich niezbędnych danych do sporządzenia analizy.
Zadania zawodowe:
  • budowanie logicznego, fizycznego modelu danych oraz sporządzanie specyfikacji mapowań pomiędzy systemami, w tym tworzenie specyfikacji dodatkowych źródeł danych;
  • projektowanie rozwiązań struktur bazodanowych;
  • nadzorowanie poprawności funkcjonowania baz danych i generowanych z systemów raportów;
  • sporządzanie raportów i analiz zgodnie z określonymi wymaganiami w tym zakresie;
  • administrowanie systemami wspomagającymi hurtownie danych i systemy transakcyjne oraz utrzymywanie bieżącego raportowania bazującego na hurtowni danych oraz innych dostępnych źródłach danych;
  • rozwijanie i adaptowanie systemów raportowych do zmieniających się warunków biznesowych i informatycznych oraz poszukiwanie rozwiązań realizujących wymagania biznesowe;
  • informowanie użytkowników o przyjętych funkcjonalnościach i rozwiązaniach w danym systemie w zakresie raportowania danych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • wspieranie procesów operacyjnych oraz sporządzanie analizy wymagań systemów raportowych;
  • dokumentowanie tworzonych aplikacji, w tym tworzenie dokumentacji procesowej.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę