Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lobbysta
Kod: 243202
Liczba odwiedzin: 2452
Synteza: Odpowiada za obronę interesu zainteresowanej strony: klienta indywidualnego lub organizacji przez nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z politykami lub instytucjami publicznymi;
zajmuje się wskazywaniem politykom możliwości i szans, które mogą mieć wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.
Zadania zawodowe: nawiązanie i podtrzymywanie relacji z władzami publicznymi na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym w celu wywierania wpływu na kształt aktów prawnych i wykonawczych;
składanie pism zawierających określone propozycje uregulowań prawnych lub osobiste ich prezentowanie organowi lub pracownikom urzędu obsługującego organ państwowy;
gromadzenie i selekcjonowanie informacji oraz monitorowanie procesów legislacyjno-decyzyjnych, a także prognozowanie zmian politycznych, społecznych i gospodarczych;
tworzenie listy interesariuszy i listy argumentów w celu zaprezentowania przedstawicielom władzy publicznej działań naruszających szerszy interes publiczny;
branie udziału w posiedzeniach komisji organów przedstawicielskich (sejm, senat, sejmiki, rady), na których rozpatrywane są projekty ustaw w celu przedkładania dokumentów, w szczególności propozycji rozwiązań prawnych oraz ekspertyz i opinii prawnych;
analizowanie i interpretowanie zebranych danych w celu przygotowania racjonalnych argumentów na spotkanie z przedstawicielami władz państwowych i lokalnych;
doradzanie klientom i pomoc w wyborze najkorzystniejszych rozwiązań prowadzących do osiągnięcia zamierzonego rezultatu.
Dodatkowe zadania zawodowe: mobilizowanie wyborców na poziomie lokalnym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę