Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Ekspert w Urzędzie Patentowym RP
Kod: 242206
Liczba odwiedzin: 3148
Synteza: Orzeka o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; rozstrzyga sprawy w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą.
Zadania zawodowe:
  • orzekanie o udzielaniu patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki;
  • orzekanie o udzielaniu praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe;
  • orzekanie o udzielaniu praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
  • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym właściwą ustawą;
  • dokonywanie wpisów do rejestrów (rejestr patentowy, rejestr wzorów użytkowych, rejestr wzorów przemysłowych, rejestr znaków towarowych, rejestr oznaczeń geograficznych oraz rejestr topografii układów scalonych);
  • uwzględnianie dyrektyw interpretacyjnych ustalonych w Ogólnych Wytycznych Prezesa Urzędu Patentowego.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • branie udziału w konferencjach i spotkaniach specjalistycznych;
  • rozwój kompetencji własnych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę