Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lektor języka obcego
Kod: 235301
Liczba odwiedzin: 6472
Synteza: Prowadzi zajęcia dydaktyczne na kursach intensywnych, przyspieszonych, miesięcznych, semestralnych, weekendowych w szkołach języków obcych, w szkołach i przedszkolach, zakładach pracy stosując nowoczesne metody nauczania języków obcych;
przeprowadza testy kontrolne, egzaminy semestralne, wydaje certyfikaty kończące określony poziom nauczania języka obcego.
Zadania zawodowe: opracowywanie scenariuszy zajęć z określonego języka obcego;
dobór odpowiednich podręczników i multimedialnych pomocy dydaktycznych;
przekazywanie podstawowych informacji o kulturze kraju charakterystycznego dla danego obszaru językowego;
dokonywanie wstępnego pomiaru umiejętności językowych uczestników kursu;
dbałość o umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi i rozumienia języka żywego przez uczestników kursu;
umożliwienie uczestnikom kursu kontaktu z native speakerem;
stosowanie nowoczesnych programów nauczania oraz dobór multimedialnych metod zapewniających szybkie opanowanie języka obcego;
przekazywanie kolejnych porcji materiału nauczania języka obcego;
przeprowadzanie ćwiczeń takich jak: odgrywanie ról, rozmowy w formie wywiadu, luki informacyjne, gry, ankiety, praca w parach itp.;
przeprowadzanie testów kontrolnych, które dają możliwość sprawdzenia swoich postępów i są wskazówką do dalszej nauki;
przeprowadzanie po każdym semestrze egzaminów, którego zaliczenie umożliwia rozpoczęcie nauki na kolejnym etapie zaawansowania;
przekazywanie uczestnikom raportów postępów z opisową oceną dotychczasowych osiągnięć i wskazówkami do dalszej nauki;
udzielanie konsultacji i pomocy w nadrobieniu zaległości szkole lub przez Internet;
stałe doskonalenie swoich umiejętności językowych, poznawanie nowych metod nauczania.
Dodatkowe zadania zawodowe: tłumaczenie tekstów z języka polskiego na język obcy i z języka polskiego na obcy;
prowadzenie zajęć na wakacyjnych obozach językowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę