Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz dentysta – specjalista stomatologii zachowawczej z endodoncją
Kod: 226208
Liczba odwiedzin: 2447
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby zębów i jamy ustnej oraz prowadzi działania profilaktyczne, zwłaszcza dotyczące chorób społecznych, jak próchnica i choroby przyzębia.
Zadania zawodowe: - badanie stomatologiczne podmiotowe i przedmiotowe w celu ustalenia rozpoznania lub kontroli i oceny stanu uzębienia;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju, zachęcanie do cierpliwości;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (uzupełniające);
- pobieranie materiału biologicznego do badań bakteriologicznych, histologicznych i innych;
- interpretacja i ocena wyników badań pomocniczych, w tym laboratoryjnych, radiologicznych i innych;
- znieczulanie miejscowe i przewodowe;
- leczenie chorób stomatologicznych, takich jak: ubytki zębowe, wady zgryzu, próchnica, choroby przyzębia, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej;
- sprawowanie opieki (kontroli) po zabiegach stomatologicznych;
- prowadzenie konsultacji dla innych specjalności medycznych;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich;
- sprawowanie nadzoru nad sprzętem stomatologicznym (wyjaławianie), lekami, środkami do wypełnień zębowych i środkami opatrunkowymi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom zębów i jamy ustnej;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- prowadzenie badań epidemiologicznych, dotyczących chorób narządu żucia;
- kierowanie zakładem lub poradnią (przychodnią) stomatologiczną;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę