Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista użytkowania i patologii zwierząt laboratoryjnych
Kod: 225216
Liczba odwiedzin: 2096
Synteza: Nadzoruje i kontroluje stan zdrowia różnych gatunków zwierząt laboratoryjnych: mysz, szczurów, chomików, kotów, królików, gerbili, wykorzystywanych w badaniach biomedycznych; wykonuje eksperymenty na tych zwierzętach i ocenia ich wyniki m.in. w zakresie mikrobiologii weterynaryjnej, patologii, chirurgii.
Zadania zawodowe: - kontrolowanie i ocena stanu warunków zoohigienicznych zwierząt laboratoryjnych;
- przeprowadzanie okresowej kontroli statusu zdrowotnego wybranych losowo zwierząt laboratoryjnych; wykonywanie badań bakteriologicznych, wirusologicznych, parazytologicznych oraz sekcji i szczegółowych badań histopatologicznych wycinków wszystkich narządów i tkanek, stanowiących podstawę zaliczenia danej populacji do określonej kategorii zdrowotnej zwierząt laboratoryjnych;
- wykonywanie badań diagnostycznych w celu rozpoznania przyczyny choroby/upadków w hodowli zwierząt laboratoryjnych;
- sprawdzanie kompetencji personelu obsługującego zwierzętarnię oraz zalecanie okresowego badania na nosicielstwo zarazków patogennych dla zwierząt;
- konstruowanie eksperymentu realizowanego na zwierzętach laboratoryjnych - tworzenie odpowiedniego modelu biologicznego poprzez dobór gatunku, rasy, szczepu zwierząt, określonej kategorii zdrowotnej, zwierząt transgenicznych, wykonywanie zabiegów mikrochirurgicznych w celu uzyskania odpowiedniego modelu choroby;
- nadzór nad zachowaniem warunków eksperymentu, wynikającym z przepisów ochrony przed bólem;
- ocena wyników eksperymentu prowadzonego na zwierzętach;
- prowadzenie dokumentacji badań.
Dodatkowe zadania zawodowe: - konsultacje w zakresie konstrukcji i wykonania badań eksperymentalnych In vivo w innych dziedzinach nauk biologicznych;
- udział w pracach Komisji Etycznych w zakresie przestrzegania zasad związanych z ochroną zwierząt oraz merytorycznych podstaw eksperymentu;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę