Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista rozrodu zwierząt
Kod: 225215
Liczba odwiedzin: 2021
Synteza: Diagnozuje i leczy zaburzenia czynności układu rozrodczego u samic i samców; rozpoznaje, leczy i zapobiega zaburzeniom płodności w stadach, określa przydatność reproduktorów do rozrodu; nadzoruje przestrzegania warunków weterynaryjnych w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu i wykorzystania materiału biologicznego.
Zadania zawodowe: - wykonywanie badania klinicznego narządu rodnego u samic z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej (usg, rtg, endoskop); diagnozowanie faz cyklu oraz zaburzeń funkcji jajników i macicy;
- pobieranie prób do badań laboratoryjnych: bakteriologicznych, biochemicznych, cytologicznych, endokrynologicznych, histopatologicznych oraz interpretowanie ich wyników;
- diagnozowanie zaburzeń rozrodu w odniesieniu do pojedynczych zwierząt oraz stad;
- badanie płodności za pomocą wskaźników;
- wykonywanie zabiegów leczniczych i diagnostycznych, takich jak: infuzje domaciczne, lewarowanie macicy, wziernikowanie pochwy, znieczulenie nadoponowe itp.;
- wykonywanie zabiegów operacyjnych na jajnikach, macicy i pochwie;
- diagnozowanie ciąży;
- rozwiązywanie porodów metodami bezkrwawymi i krwawymi (korekta ułożenia, położenia i postawy, cesarskie cięcie, fetotomia); manualne odejmowanie łożyska;
- kliniczne badanie gruczołu mlekowego, pobieranie próbek oraz ocena charakteru wydzieliny wymienia;
- wykonywanie zabiegów chirurgicznych na strzykach i wymieniu;
- wykonywanie badania klinicznego narządu płciowego samców;
- pobieranie nasienia i jego ocena; określanie przydatności reproduktorów do rozrodu;
- wykonywanie zabiegów chirurgicznych na jądrach, prąciu, napletku oraz gruczołach dodatkowych;
- wykonywanie zabiegów sztucznej inseminacji;
- stosowanie metod biotechniki rozrodu (synchronizacja rui i porodów);
- diagnozowanie i leczenie schorzeń noworodków;
- sprawowanie nadzoru nad przenoszeniem zarodków;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych w zakresie swojej specjalności oraz publikowanie ich wyników;
- sprawowanie urzędowego nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych w zakresie wytwarzania, pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu i wykorzystania materiału biologicznego;
- sprawowanie funkcji lekarza weterynarii centrum pozyskiwania nasienia;
- kierowanie zespołami przenoszenia zarodków;
- prowadzenie konsultacji klinicznych trudnych przypadków zaburzeń rozrodu u samic i samców wszystkich gatunków;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę