Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista chorób zwierząt nieudomowionych
Kod: 225210
Liczba odwiedzin: 2087
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy choroby zwierząt nieudomowionych, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego tych zwierząt.
Zadania zawodowe: - sprawowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej nad zwierzętami nieudomowionymi utrzymywanymi w ogrodach zoologicznych, parkach narodowych, cyrkach i ośrodkach hodowli tych zwierząt;
- leczenie egzotycznych zwierząt towarzyszących człowiekowi (ptaków, gryzoni, gadów, płazów, ryb);
- badanie stanu zdrowia zwierząt;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz, kał i inne) na badania laboratoryjne: biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- interpretacja i ocena wyników badań laboratoryjnych oraz ustalanie rozpoznania (diagnozy);
- leczenie zwierząt chorych oraz wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- stosowanie sprzętu do zdalnego podawania leków;
- immobilizacja (unieruchamianie) zwierząt nieudomowionych;
- zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i zaraźliwych;
- prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem zwierzętami nieudomowionymi oraz warunkami ich transportu;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie dokumentacji ze swej działalności.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników;
- udział w szkoleniu innych pracowników;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę