Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista chorób owadów użytkowych
Kod: 225204
Liczba odwiedzin: 2075
Synteza: Rozpoznaje i zwalcza choroby pszczoły miodnej, trzmieli i jedwabników; nadzoruje stan zdrowotny rodzin i nadzoruje postępowanie w chorobach podlegających obowiązkowi zwalczania lub rejestracji; prowadzi i nadzoruje działania profilaktyczne.
Zadania zawodowe: - ustalanie stanu zdrowotnego owadów;
- rozpoznawanie chorób zakaźnych i niezakaźnych;
- prowadzenie terapii chorób i działań profilaktycznych;
- identyfikacja zatruć i ustalanie postępowania w zatruciach;
- inicjowanie i kontrola postępowania w przypadku chorób podlegających obowiązkowi zwalczania i obowiązkowi rejestracji;
- sprawowanie nadzoru nad obrotem pszczołami, zwłaszcza nad pasiekami wędrownymi, ich stanem sanitarnym;
- prowadzenie akcji szkoleniowych w zakresie chorób pszczół, trzmieli i jedwabników w związkach pszczelarskich;
- wydawanie certyfikatów zdrowia, opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- kontrola nad jakością produktów pszczelich przeznaczonych do konsumpcji;
- prowadzenie dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej;
- wydawanie recept na środki lecznicze.
Dodatkowe zadania zawodowe: - występowanie w sądach jako specjalista z zakresu chorób owadów użytkowych;
- uczestnictwo w badaniach naukowych z zakresu apipatologii i immunologii porównawczej, w ochronie jakości zdrowotnej produktów pszczelarskich, w ocenie efektywności postępowania terapeutycznego i prewencyjnego;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę