Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii – specjalista chirurgii weterynaryjnej
Kod: 225201
Liczba odwiedzin: 2216
Synteza: Rozpoznaje choroby i urazy zwierząt wymagające interwencji chirurgicznej; przeprowadza operacje i leczenie chirurgiczne zwierząt oraz wykonuje czynności z tym związane.
Zadania zawodowe: - badanie stanu zdrowia zwierząt i kwalifikowanie ich do doraźnego leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego;
- ustalanie i prowadzenie lub zlecanie badań diagnostycznych (ortopedycznego, okulistycznego, stomatologicznego, radiologicznego, ultrasonograficznego, endoskopowego) i niezbędnych badań dodatkowych, umożliwiających lub uszczegółowiających rozpoznanie i leczenie;
- interpretacja i ocena wykonanych badań klinicznych i pomocniczych, ustalanie rozpoznania oraz wybór sposobu leczenia;
- przeprowadzanie znieczulenia różnymi technikami w dostosowaniu do poszczególnych narządów i ogólnego stanu zwierzęcia, monitorowanie jego przebiegu, opanowywanie ewentualnych powikłań oraz wyprowadzanie zwierzęcia ze stanu znieczulenia;
- przygotowywanie i przeprowadzanie operacji i zabiegów chirurgicznych z zachowaniem zasad czystości chirurgicznej, aparatury i niezbędnego instrumentarium;
- prowadzenie leczenia pooperacyjnego i ogólnochirurgicznego;
- prowadzenie dokumentacji z leczenia;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii/orzeczeń w zakresie ustalenia stanu zdrowia zwierząt dla potrzeb kupna-sprzedaży, postępowań sądowych;- nadzór nad sprzętem i lekami;
- prowadzenie stażu lekarzy weterynarii specjalizujących się w chirurgii;
- prowadzenie badań naukowych, udoskonalanie lub opracowywanie nowych metod operacyjnych, publikowanie ich wyników;
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez śledzenie bieżącego piśmiennictwa, udział w kształceniu podyplomowym oraz konferencjach naukowych;
- nadzorowanie innych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę