Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz weterynarii
Kod: 225101
Liczba odwiedzin: 4128
Synteza: Rozpoznaje i zwalcza choroby zwierząt, zapobiega im, prowadzi kontrolę stanu zdrowotnego i higienicznego zwierząt oraz żywności pochodzenia zwierzęcego.
Zadania zawodowe: - badanie stanu zdrowia zwierząt i rozpoznawanie chorób;
- leczenie zwierząt chorych, wykonywanie zabiegów chirurgicznych;
- zwalczanie chorób hodowlanych, pasożytniczych i chorób zaraźliwych;
- prowadzenie profilaktycznych akcji weterynaryjnych;
- wydawanie opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych;
- badanie zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego;
- sprawowanie nadzoru weterynaryjnego nad obrotem zwierzętami oraz warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt i przetwarzania produktów pochodzenia zwierzęcego;
- badanie i ocena weterynaryjna jakości pasz oraz warunków ich wytwarzania;
- wystawianie recept na leki i artykuły sanitarne;
- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji ze swej działalności;
- prowadzenie gospodarki lekami i sprzętem;
- upowszechnianie wiedzy weterynaryjnej i higieny produkcji zwierzęcej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - prowadzenie badań naukowych w zakresie weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego i środowiska, ochrony zdrowia zwierząt i jakości zdrowotnej środków żywności pochodzenia zwierzęcego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę