Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista perinatologii
Kod: 221278
Liczba odwiedzin: 2078
Synteza: Realizuje zadania z zakresu opieki perinatologicznej czyli okołourodzeniowej, obejmującej kobietę w ciąży i płód oraz noworodka. Rozpoznaje różnicuje i leczy choroby okresu noworodkowego, łącznie z zaburzeniami i wadami rozwojowymi.
Zadania zawodowe:
 • badanie kliniczne zdrowych i chorych noworodków;
 • ocena noworodków po urodzeniu, rozpoznawanie nieprawidłowości  anatomicznych, zaburzeń oddechowych i wydolności serca;
 • ocena zdrowych i chorych noworodków oraz planowanie leczenia chorych noworodków;
 • samodzielne rozpoznawanie i leczenie stanów patologicznych obecnych od urodzenia lub pojawiających się podczas okresu adaptacji do samodzielnego życia, prowadzenie resuscytacji i określenie optymalnej strategii postępowania diagnostycznego;
 • prowadzenie noworodków wymagających intensywnej terapii;
 • monitorowanie funkcji życiowych i leczenie noworodków, w tym głównie noworodków urodzonych przedwcześnie;
 • zapobieganie powikłaniom wcześniactwa, określanie przypuszczalnego rokowania co do dalszego rozwoju dziecka oraz zaplanowanie nadzoru prowadzonego w trybie ambulatoryjnym po wypisie ze szpitala;
 • wystawianie specjalistycznych opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych noworodków;
 • udzielanie konsultacji z zakresu perinatologii lekarzom innych specjalności;
 • prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz opracowywanie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych noworodków;
 • pełnienie dyżurów medycznych oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych z zakresu perinatologii;
 • samokształcenie w dziedzinie perinatologii, m. in. poprzez uczestnictwo w specjalistycznych sympozjach i konferencjach szkoleniowo-naukowych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • wykonywanie indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej lub świadczeń zdrowotnych w ramach grupowej praktyki lekarskiej w dziedzinie perinatologii;
 • samodzielne kierowanie oddziałem noworodkowym, oddziałem patologii noworodka i oddziałem intensywnej terapii noworodków;
 • kierowanie specjalizacją w dziedzinie perinatologii;
 • udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych;
 • prowadzenie badań naukowych z zakresu perinatologii i publikowanie ich wyników.
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami o profilu perinatologii.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę