Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista reumatologii
Kod: 221261
Liczba odwiedzin: 2574
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy nieurazowe schorzenia układu ruchu: układowe choroby tkanki łącznej oraz inne zapalne i niezapalne choroby narządu ruchu, zarówno układu kostnostawowego, jak i tkanek miękkich oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, ukierunkowane na choroby układu ruchu i tkanki łącznej;
- nawiązywanie kontaktu i współpracy z chorym i jego rodziną, wyjaśnianie celu i potrzeby leczenia, łagodzenie lęku i niepokoju;
- kierowanie materiału biologicznego (krew, mocz i inne) na badania dodatkowe (laboratoryjne): biochemiczne, bakteriologiczne, histologiczne, immunologiczne i inne;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe: radiologiczne, tomograficzne, NMR, izotopowe i inne oraz na konsultacje do innych specjalistów medycznych;
- wykonywanie prób czynnościowych poszczególnych narządów i układów;
- wykonywanie nakłuć (punkcji) diagnostycznych i leczniczych, blokad i wstrzyknięć dostawowych i innych;
- interpretacja i ocena wyników wykonanych badań pomocniczych (dodatkowych);
- ustalanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy) lub rozpoznania prawdopodobnego wymagającego weryfikacji;
- leczenie chorób kości, stawów, mięśni i tkanki łącznej, takich jak: reumatoidalne zapalenie stawów i inne choroby stawów i kręgów na tle zapalnym, zwyrodnieniowym, nowotworowym i innym, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, liszaj trzewny, zapalenie skórno-mięśniowe i wielomięśniowe i inne;
- kierowanie rehabilitacją chorych, we współpracy ze specjalistą rehabilitacji ruchowej, ortopedą i innymi specjalistami;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby) oraz wypisywanie skierowań, recept i zwolnień lekarskich:
- odbywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków dla celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom reumatycznym;
- doskonalenie swojej wiedzy, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- sprawowanie nadzoru i kontroli nad przechowywanymi w oddziale szpitalnym: krwią, płynami infuzyjnymi, lekami i sprzętem diagnostyczno-leczniczym;
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników;
- kierowanie oddziałem lub kliniką reumatologiczną lub poradnią specjalistyczną.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę