Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista patomorfologii
Kod: 221253
Liczba odwiedzin: 2326
Synteza: Rozpoznaje wszystkie choroby powodujące zmiany anatomiczne na podstawie badania tkanek ludzkich pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, tkanki pobrane w czasie operacji chirurgicznych) i tkanek pobranych pośmiertnie oraz na podstawie sekcji zwłok.
Zadania zawodowe: Ich zadania obejmują ; wykonywanie badania pośmiertnego (sekcji) zwłok za pomocą odpowiednich narzędzi sekcyjnych; przygotowywanie lub nadzorowanie przygotowania preparatów histologicznych do badań diagnostycznych różnymi technikami, za pomocą odczynników i substancji barwiących; badanie patomorfologiczne tkanek ludzkich, pobranych przyżyciowo (biopsje, wycinki, wyskrobiny, popłuczyny i inne) różnymi technikami za pomocą mikroskopu świetlnego;- badanie patomorfologiczne tkanek pobranych pośmiertnie ; formułowanie rozpoznania lekarskiego (diagnozy patomorfologicznej); prowadzenie dokumentacji przeprowadzonych badań, w tym nadzór nad zbiorem preparatów anatomicznych i histologicznych; nadzór nad przechowywaniem zwłok i ich odpowiednim zabezpieczeniem po badaniu pośmiertnym; przygotowywanie opinii lekarskich, orzeczeń i wniosków do celów sądownictwa; doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę