Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
Kod: 221235
Liczba odwiedzin: 2174
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje choroby i podejmuje proces leczniczy w procesie akcji ratunkowej obejmujący m.in.: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz stosowanie zaawansowanych technik intensywnej terapii w działaniach ratunkowych; odpowiada za prawidłowe prowadzenie postępowania ratunkowego.
Zadania zawodowe:
 • prowadzenie akcji ratunkowych obejmujących m.in.: resuscytację krążeniowo-oddechową, zaawansowane czynności resuscytacyjne, techniki intensywnej terapii w działaniach ratunkowych w zakresie układu oddechowego, układu krążenia, układu nerwowego, układu moczowego, układu pokarmowego i równowagi wodno-elektrolitowej;
 • podejmowanie działań ratunkowych u dorosłych w nagłych zagrożeniach obejmujących m.in.: diagnostykę EKG w zaburzeniach rytmu, niewydolności wieńcowej, zawale mięśnia sercowego, tlenoterapię, wspomaganie i kontrolę wentylacji w ostrej niewydolności oddechowej, postępowanie i tamowanie ostrych krwawień z przewodu pokarmowego, profilaktykę ostrej niewydolności nerek, odebranie porodu, itp.;
 • podejmowanie działań ratunkowych u dzieci w nagłych zagrożeniach obejmujących m.in.: badanie i ocenę kliniczną dziecka, analgezję i sedację dziecka, itp.;
 • podejmowanie działań ratunkowych przy urazach obejmujących m.in.: diagnostykę urazów i postępowanie wstępne w warunkach przedszpitalnych;
 • podejmowanie działań ratunkowych przy zatruciach obejmujących m.in.: dekontaminację zatrutego, diagnostykę zatruć oraz prowadzenie tlenoterapii hiperbarycznej;
 • podejmowanie działań ratunkowych w zdarzeniach masowych i katastrofach obejmujących m.in.: segregację medyczną;
 • ocenianie stanu chorego nieprzytomnego zgodnie z obowiązującymi międzynarodowymi skalami punktowymi;
 • udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz porad lekarskich.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • kierowanie specjalizacją w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • prowadzenie kształcenia przed- i podyplomowego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
 • nadzorowanie doskonalenia zawodowego innych pracowników medycznych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę