Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
Kod: 221205
Liczba odwiedzin: 2225
Synteza: Przeprowadza leczenie i rehabilitację wszystkich chorób i patologii środkami uzdrowiskowo-klimatycznymi, balneologicznymi i fizykoterapeutycznymi oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe i przedmiotowe, stanowiące podstawę do kierowania na leczenie sanatoryjne, uzdrowiskowe, balneologiczne i fizykoterapeutyczne;
- interpretacja i ocena przeprowadzonych badań dodatkowych (laboratoryjnych, ekg, spirometrii, ergometrii i innych), obrazujących stopień wydolności oddechowo-krążeniowej pacjentów;
- ocena układu ruchu (mięśnie, kości i stawy) dla ustalenia wskazań i przeciwwskazań do rodzajów leczenia wymienionych powyżej;wykonywanie testów wodnych, elektromiografii, biodozymetrii i innych;
- kwalifikowanie pacjentów do zabiegów obejmujących: ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektrolecznictwo, wodolecznictwo, terapię ultradźwiękami, podczerwienią, polem magnetycznym, laserem, inhalacjami;
- prowadzenie dokumentacji lekarskiej, wystawianie zwolnień lekarskich, wypisywanie recept;
- wypisywanie skierowań na leczenie sanatoryjne klimatyczno-uzdrowiskowe i na zabiegi;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom;
- doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności, między innymi przez uczestnictwo w podyplomowym kształceniu ustawicznym.
Dodatkowe zadania zawodowe: - nadzorowanie innych pracowników medycznych;
- kierowanie placówką uzdrowiskową, szpitalną, sanatoryjną lub fizjoterapeutyczną;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w balneoklimatologii i medycynie fizykalnej;
- pełnienie dyżurów specjalistycznych i udzielanie konsultacji za pomocą środków łączności telefonicznej i wideofonicznej;
- organizowanie pracy w klinice, oddziale, przychodni lub poradni (planowanie dyżurów, konsultacji, zabiegów i inne);
- udział w doskonaleniu zawodowym (szkoleniu) innych pracowników medycznych oraz prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę